Kursy 2018

 

06-07. 10. 2018: QMDJ Warsztat (Warszawa)

 

 

 


Twój potencjał...

Kalendarz Tong Shu to tradycyjny chiński kalendarz, który opisuje potencjał miesięcy i dni roku. Korzystanie z niego ma na celu optymalne planowanie naszych działań.

NOWE ARTYKUŁY

Remonty 2018

 

Kalendarz Tong Shu 2018

ZAPLANUJ SWÓJ ROK - WTEDY BĘDZIE DLA CIEBIE LEPSZY!
Nasz Tong Shu Ci pomoże.
To jego zadanie na ten rok.

 

Nowy Rok Chiński

Xuan Kong

Xuan Kong (wymowa: "szuen kong") to dla osób interesujących się Feng Shui najlepsza, najciekawsza i najpoważniejsza propozycja rozwinięcia zdobytych na tym polu umiejętności. 

W Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ Xuan Kong został wyodrębniony jako oddzielna seria kursów, ponieważ Xuan Kong to nie tylko Feng Shui. Xuan Kong to połączenie Feng Shui i dywinacji. 

W kontekście Feng Shui, xuan Kong należy do jednego z dwóch systemów, sytemu San Yuan, gdzie główny nacisk kładzie się na wymiar czasowy. Jest to jednak pewne uproszczenie. Zarówno

w systemie San Yuan (a tym samym Xuan Kong),

jak i w systemie San He (skupiającym się bardziej na formach przestrzennych) bierze się pod uwagę zarówno aspekt czasowy,

jak i aspekt przestrzenny. 

Do Xuan Kong należy znana technika Fei Xing, czyli Wędrującej Gwiazdy.

Ale UWAGA! Xuan Kong i Fei Xing to nie to samo! Nie można stawiać między nimi znaku równości! Wędrująca Gwiazda (Fei Xing) to około 10% zasad Xuan Kong. Jest zaledwie punktem wyjścia do dalszych rozważań. 

Istotą Xuan Kong, podobnie jak i wielu innych zasad należących do chińskich Pięciu Sztuk są: Yi Jing (I Cing), teorie Yin i Yang oraz Pięciu Przemian, porządek He Tu i porządek Luo Shu, Trygramy,

Ba Gua Wczesnego i Ba Gua Późnego Nieba.

 

Przewagą Xuan Kong nad innymi metodami jest między inymi: 
- możliwość szybszego znalezienia właściwych i bardziej precyzyjnych rozwiązań 
- wskazanie dobrych rejonów budynku niezależnie od liczby Gua mieszkańców 
- wyjaśnienie kiedy i dlaczego osoby Wschodu mogą mieszkać w domach i rejonach

  przeznaczonych teoretycznie dla osób Zachodu 
- umożliwienie wykorzystania wszystkich 9 gwiazd (Techniki Wędrującej Gwiazdy)

  niezależnie od tzw. Okresu budynku czy daty wprowadzenia się. 

Więcej na ten temat w tekście w dziale Arykuly: "Na temat Xuang Kong..."