Kalendarz Tong Shu
Kursy 2019

 

01.02.2019
WYKŁAD NOWOROCZNY
Trendy 2019


02-03.02.2019
WARSZTAT NOWOROCZNY
Feng Shui, BaZi & Qi Men Dun Jia

 

 

 


Twój potencjał...

Kalendarz Tong Shu to tradycyjny chiński kalendarz, który opisuje potencjał miesięcy i dni roku. Korzystanie z niego ma na celu optymalne planowanie naszych działań.

NOWY ROK CHIŃSKI

 

 

Zbliża się rok Nowy Rok Chiński - rok Ziemnego Dzika. 

W kulurze chińskiej czas najważniejszyc świąt. 
Tu przeczytasz o chińskich zwyczajach noworocznych.

 

 

Program kursu BaZi Mastery Moduł 2 (BZ M2)

Kurs: BaZi Mastery Moduł 2 (BZ M2)

BaZi Mastery Moduł 2 jest zaprojektowany tak, aby pogłębić zrozumienie wiedzy i zasad BaZi i podnieść je na wyższy, już profesjonalny poziom. Po ukończeniu tego kursu, jego absolwenci będą posiadać dużo większą, kompleksową wiedzę, która umożliwi im bardziej precyzyjną ocenę wydarzeń i dostarczy ich klientom dokładnych wskazówek odnośnie wyzwań ich życia.
Kurs BaZi Moduł 2 umożliwia tym praktykom, którzy są (lub chcą być) zarówno konsultantami Feng Shui, jak i BaZi lepsze zrozumienie tego, w jakich te dwie dyscypliny pozostają relacjach i jak najskuteczniej stosować zasady obu dziedzin jednocześnie.

Przygotowanie do kursu
Udokumentowane uczestnictwo w Module 1. BaZi Mastery Series

Cel kursu
- rozszerzenie oraz ugruntowanie podstaw teoretycznych i praktycznych zdobytych

  na Module 1
- pogłębienie zrozumienia podstawowych teorii BaZi i zastosowań przy wprowadzaniu

  bardziej zaawansowanych reguł i zasad
- zrozumienie przenikania się i wzajemnych relacji między Feng Shui i BaZi

  oraz punktów stycznych tych dyscyplin
- udoskonalanie i wyostrzanie zdolności analizy i wyciągania ostatecznych wniosków,

  umożliwiające studentom wyprowadzanie bardziej dokładnych i prawidłowych

  orzeczeń

Program kursu

Doktryna Klasycznego BaZi
- Zrozumienie pojęć i zasad: Dik Tin Sui, Khong Thon Bou Gam,Zi Peng Chen Chuan

  & San Ming Thung Hui

Współczesność a Klasyka
- Zrozumienie różnic i podobieństw pomiędzy Współczesnym i Klasycznym BaZi

Wykres BaZi
- Struktury Wykresu
- Zasady interpretacji struktur
- Analiza i interpretacja wykresu

Obliczenia
- Zrozumienie zasad dokonywania kalkulacji BaZi
- Przeprowadzanie dokładnych i poprawnych obliczeń

Powtórka i pogłębienie podstaw 
- Atrybuty Niebiańskich Pni i Ziemskich Konarów
- Sezonowy wpływ Elementów
- Podstawowych Pięć Elementów i ich moc
- Śmierć i Pustka

Dziesięć Bóstw
- Atrybuty Dziesięciu Bóstw
- Relacje pomiędzy Bóstwami
- Analiza relacji pomiędzy Dziesięcioma Bóstwami i Pięcioma Elementami

Struktury BaZi
- Struktury podstawowe i wewnętrzne
- Definiowanie jakości Struktury

Charakter Analizy
- Analiza rodzajów Atrybutów w BaZi
- Zrozumienie oczywistych i ukrytych darów (talentów)

Zrozumienie użyteczności Bóstw
- Ważne czynniki użyteczności Bóstw
- Różne typy i jakości użyteczności Bóstw

Metoda Sha i Bóstwa
- Dawny system BaZi (Czterech Filarów Przeznaczenia)
- Gwiazdy i ich oddziaływanie na Przeznaczenie

Analiza Czterech Filarów Przeznaczenia
- Analizowanie ścieżki kariery i zawodów
- Zdrowie i Powodzenie
- Analiza związków i relacji międzyludzkich

Praktyka BaZi
- Pięć Elementów, Wizerunki, Okresy Szczęścia, Niezwykłe właściwości BaZi
- Metoda „Ruchomy Pałac” Yoey Yapa
- Praktyczna umiejętność przeprowadzania poprawnej analizy Przeznaczenia
- Ćwiczenia praktyczne