KALENDARZ Tong Shu
DATOWNIK 2019

Zestawy specjalnych dni
Przydadzą się do:

Planowania  (Dni Księżyca)

 Usuwania    (Dni Usuwania)

Działania     (Dni Sukcesu)

 

 

KURSY 2019

 

16-17.03.2019

BAZI 1 

Potencjał osobisty 
Interpretacja kalendarza

 

 

KOMPAS 2019

Pierścień 24 Gór i specjalne sektory Pomocnicy 2019.

To uproszczona wersja kompasu.

Możesz nałożyć na plan domu

i zobaczyć, które miejsca są

w tym roku lepsze.

REMONTY 2019

 

Rozkład energii dla Twojej przestrzeni na 12 miesięcy roku 2019.

Najważniejsze rekomendacje, jeśli planujesz remont. 

 

Na temat Xuang Kong

Najlepszym, najpoważniejszym, najtrudniejszym, a zarazem najciekawszym cyklem kursów Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ jest obecnie cykl Xuan Kong Mastery Series™.
Dla osób zajmujących się czy interesujących Feng Shui jest to propozycja uporządkowania, pogłębienia i rozwinięcia zdobytych na tym polu umiejętności.

Dlaczego temat ten potraktowany został oddzielnie, jako odrębny obok Feng Shui Mastery Series cykl kursów ?
Ponieważ Xuang Kong (wymawiaj: "szuen kong") to nie tylko kolejny zbiór zasad
Feng Shui. Xuan Kong to połączenie Feng Shui i dywinacji.

W Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ seria kursów Xuan Kong to bardziej zaawansowana kontynuacja studiów Feng Shui. Ale podstawy są takie same:
Yu Jing (I Cing), Teoria Yin i Yang oraz Teoria Pięciu Przemian (Wu Xing), Ba Gua Późnego Nieba, He Tu, Luo Shu, wreszcie Trygramy. Podstawy, które są takie same dla Feng Shu, 
Xuan Kong, BaZi (Astrologii), Mian Xiang (Czytanie z Twarzy) czy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W związku z tym, nieco mylący, wręcz niepozorny wydać się może dla niektórych spis treści
i program kursów Xuan Kong, a zwłaszcza pierwszego modułu tej serii.
Wszystko wygląda tak znajomo. "Przecież myśmy już to wszystko przerabiali (?)"

W trakcie zajęć czeka nas miła niespodzianka. Bardzo miła.
Joey Yap pokazuje jak mało jeszcze wiemy o rzeczach, o których juz przecież od dawna "wszystko wiemy" i jak wiele nowych, bardzo przydatnych w praktyce informacji można jeszcze z tego, o czym już "tyle wiemy" wydobyć.
Po tym kursie faktycznie zmienia nam się punkt widzenia. I wychodzimy z nich
z wypiekami na twarzy. I chcemy jeszcze więcej. Bo już wiemy, że jest i będzie więcej.

W Xuan Kong chodzi przede wszystkim o wskazanie tych lepszych (i tych gorszych) rejonów badanego miejsca DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, niezależnie od przynależności do grupy Wschodu czy Zachodu.
I tu uwaga! Żebyśmy w swojej gorliwości nie wylali dziecka z kąpielą! Nie zacznijmy przypadkiem ignorować jednej z podstawowych technik Feng Shui, techniki Ba Zhai 
(wym. "pa czaj"), tej która traktuje między innymi o podziale na liczby Gua oraz grupy Wschodu i Zachodu.
Na uwzględnienie liczb Gua, tak domu jak i osobistych też przychodzi czas i konkretne okoliczności.

Naszym podstawowym celem jest jednak określenie jakości Qi danego miejsca
i wskazanie, które z jego regionów są już w punkcie wyjścia sprzyjające, a które nie, niezależnie od podziału na owe grupy. Później natomiast przyglądamy się jak bardzo sprzyjające są owe rejony, w odniesieniu do konkretnych osób, o konkretnych liczbach Gua.

A wykorzystać możemy WSZYSTKIE z dziewięciu gwiazd techniki Wędrującej Gwiazdy - niezależnie od okresu dzwudziestoletniego! Przestajemy się panicznie obawiać gwiazd typu: 2, 5, 7. Zgadza się, one bywają niekorzystne w Okresie VIII, niekiedy nawet bardzo, jednak bywają też, w tym samym Okresie VIII bardzo sprzyjające
i wręcz pożądane. Bylebyśmy tylko wiedzieli jak, gdzie i kiedy.
I tego między innymi uczymy się na zajęciach Xuan Kong. Przy pomocy pogłębianej analizy teorii Pięciu Przemian, a później tekże Yi Jing (I Cing) możemy duzo bardziej precyzyjnie prognozować możliwości i charakter oddziaływania zarówno całego budynku, 
jak i poszczególnych reionów geograficznych.

Wspomnieć też należy o formach przestrzennych. Tych na zewnątrz budynu i całej okolicy. 
Tak, Xuan Kong należy do systemu San Yuan, gdzie podstawowym punktem odniesienia jest element czasu, jednak bez uwzględnienia FORM przestrzennych nie ma możliwości, 
aby z sukcesem stosować jego zasady. 

Bardzo ważne jest również, aby przypomnieć (oznajmić, zdemontować, wyjaśnić),
że Xuan Kong to nie to samo co Wędrująca Gwiazda.
System Xuan Kong to system NADRZĘDNY wobec techniki Wędrującej Gwiazdy
(Fei Xing, wymawiaj: "fej szing"), która to technika stanowi może 5% jego zasad.

Na zajęciach Xuan Kong Moduł 1 techniki Wędrującej Gwiazdy nie uczymy się.
Przystępujemy do nich mając tę technikę już opanowaną. Ponieważ w Mastery Academy technikę Wędrującej Gwiazdy poznajemy już podczas pierwszego kursu - Feng Shui Moduł 1! 
A pogłębiamy ją w trakcie kursu Modułu 2.

Dlatego, aby przystąpić do zajęć Xuan Kong Moduł 1 powinniśmy najpierw wziąć udział 
w kursach Feng Shui 1 i Feng Shui 2.... albo przerobić kurs do nauki własnej: Xuan Kong Kome Study.
W tym miejscu potrzebna jest kolejna uwaga. Oferowane przez Mastery Academy kursy Xuan Kong do nauki własnej, tak w formie książkowej jak i na dvd, to bardzo wartościowe pozycje, jednak w porównaniu z kursami Xuan Kong "na żywo", gdzie nauczycielem jest Joey Yap, 
są to pozycje jedynie podstawowe. To nie jest, jak sądzą niektórzy, to samo! 
To zaledwie punkt wyjścia.
No, ale od czegoś wyjśc trzeba. (zainteresowanych taką formą nauki odsyłamy na stronę Mastery Academy: www.masteryacademy.com lub prosimy o bezpośredni kontakt z nami: domfengshui@neostrada.pl )

Obecnie Mastery Academy of Chinese Metaphysics™, a konkretnie Joey Yap wykłada Xuan Kong na trzech poziomach:

Xuan Kong Moduł 1 - Intensywny Program Podstawowy
Xuan Kong Moduł 2A - Techniki Zaawansowane
Xuan Kong Moduł 2B - Purple White

A zwyżywszy na fakt, że Xuan Kong to ulubiona i najchętniej stosowana metoda Joey Yapa, nie pozostaje nic innego jak wszystkich zainteresowanych zaprosić do osobistego przekonania się z jak wielką pasją założyciel Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ tych tematów naucza i jak dużą wartość mają dostarczone przez niego informacje.

 

 

Autor tekstu: Anna Sztandera – instruktorka i przedstawicielka MA 
w Polsce (www.masterconsulting.pl)