KALENDARZ Tong Shu
DATOWNIK 2019

Zestawy specjalnych dni
Przydadzą się do:

Planowania  (Dni Księżyca)

 Usuwania    (Dni Usuwania)

Działania     (Dni Sukcesu)

 

 

KURSY 2019

 

16-17.03.2019

BAZI 1 

Potencjał osobisty 
Interpretacja kalendarza

 

 

KOMPAS 2019

Pierścień 24 Gór i specjalne sektory Pomocnicy 2019.

To uproszczona wersja kompasu.

Możesz nałożyć na plan domu

i zobaczyć, które miejsca są

w tym roku lepsze.

REMONTY 2019

 

Rozkład energii dla Twojej przestrzeni na 12 miesięcy roku 2019.

Najważniejsze rekomendacje, jeśli planujesz remont. 

 

Jak Słońce z Płomieniem

W chińskiej metafizyce (Feng Shui, astrologii BaZi, czytaniu z twarzy, medycynie chińskiej, kuchni Pięciu Przemian, sztukach walki, Księdze Przemian …żeby wymienić jej najważniejsze dziedziny) rzeczywistość przedstawiana jest przy pomocy dwóch uniwersalnych teorii. Są to: Teoria Yin-Yang oraz Teoria Pięciu Przemian.

 

Teoria Yin – Yang – znana w kulturze chińskiej od tysiącleci opisuje i wyjaśnia zasady funkcjonowania świata, jego dynamikę, cykliczność. Mówi o współistnieniu przeciwieństw, zwanych Yin i Yang, które pozostając odmiennymi, dopiero razem, przy zachowaniu równowagi, stanowią harmonijną całość. Żaden z tych aspektów - ani Yin, ani Yang - nie jest lepszy, ani gorszy od drugiego. Żaden też nie powinien jednoznacznie dominować.

Yin i Yang są całkowicie odmienne i zależnie od potrzeb lub kontekstu dobre lub niedobre. To kontekst decyduje. Cechy Yin lub cechy Yang można przypisać wszystkiemu i wszystkim.
Charakter Yin odzwierciedlają określenia: żeński, cichy, spokojny, pasywny, ciemny, mały, wewnętrzny.
Charakter Yang reprezentują takie cechy jak: męski, głośny, niespokojny, aktywny, jasny, duży, zewnętrzny.


W Feng Shui charakter Yang powinno mieć wejście do budynku i znajdować się w rejonie geograficznym, który w danym okresie „preferuje” bycie Yang, na przykład na południowym wschodzie lub południowym zachodzie. Charakter Yin powinny mieć sypialnie. Przy ocenie postawy lub potencjału człowieka, czy to z perspektywy zachodniej psychologii czy też technik BaZi, postawy o charakterze Yang to między innymi głośność, agresja, gadatliwość, otwartość, ekstrawertyczność. Cechy Yin to cisza, wycofanie, skrytość, małomówność, nieśmiałość, milczenie, introwertyczność.

 

Teoria Pięciu Przemian
Teoria Pięciu Przemian (znana też jako Teoria Pięciu Elementów – chin. Wu Xing) dzieli rzeczywistość i wszystko co się na nią składa na pięć kategorii. Te kategorie to: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal, Woda. Napisane są z dużej litery, aby podkreślić, że są to pojęcia szczególne i w gruncie rzeczy oznaczają pewne stany energetyczne. Przede wszystkim nie należy ich rozumieć zbyt dosłownie. Na przykład, pod pojęciem elementu Ognia powinniśmy zobaczyć nie tylko ogień ogniska czy płomień świecy, ale także słońce, światło, oświecenie, elektryczność, paliwo, informatykę, telewizję, oczy, serce, ducha. Także wszystko to co gorące, albo co powoduje podniesienie temperatury lub zachowanie energii, zarówno jedzenie, jak i …uczucie. Dlatego kluczowe słowa dla elementu Ognia to pasja i miłość. Słowa kluczowe dla pozostałych elementów to:

Drzewo – rozwój i wzrost

Woda – wiedza i myślenie

Metal – decyzja i praworządność
Ziemia – stabilność i zaufanie

 

Wymienione wyżej przemiany mają proste nazwy, jednak relacje między nimi są na tyle złożone, że świetnie się nadają do opisu złożoności świata, w którym żyjemy, jak i złożoności natury ludzkiej. Zwłaszcza jeśli w swoich analizach wymienione wyżej teorie Yin-Yang i Pięciu Przemian połączymy. Okaże się wówczas, że w praktyce istnieje – choć formalnie nie ma takiej nazwy – dziesięć przemian. Dziesięć stanów energetycznych, dziesięć kategorii. Ponieważ każda z Pięciu Przemian ma swoją wersję Yin i wersję Yang. I nagle rozumiemy dlaczego ten sam element w wersji Yin to zupełnie co innego niż jego odpowiednik w wersji Yang.

Gdy mamy na przykład do czynienia z Ogniem Yang powinniśmy zobaczyć Słońce. Jego cechy. A gdy mamy do czynienia z Ogniem Yin, powinniśmy zobaczyć Płomień. To wyjaśnia dlaczego osoby, których głównym elementem w wykresie BaZi jest Ogień Yang (Słońce) funkcjonują zupełnie inaczej niż osoby, których głównym elementem jest Ogień Yin (Płomień). Słońce z Płomieniem się raczej nie dogada. Słońce to rutyna i przewidywalność (wiadomo gdzie i kiedy wschodzi, oraz gdzie i kiedy zachodzi). Płomień jest chwiejny, nieprzewidywalny, może oparzyć, ale może być też wspaniałym przewodnikiem lub światełkiem w tunelu. Charyzmę i światło Słońca najlepiej widać za dnia, Płomień najpiękniejszy jest w nocy. Ten sam Element. Gdyby nie perspektywa Yin-Yang nie rozumielibyśmy dlaczego tak im daleko do siebie.
Takie lub inne rozgraniczenia Yin – Yang dotyczą wszystkich pięciu elementów.
I mają znaczenie w całej chińskiej metafizyce.

 

W naszej szkole teorie Yin-Yang oraz Pięciu Przemian omawiamy zarówno na kursach Feng Shui jak i BaZi. Jednak pogłębiona analiza uwzględniająca nałożenie się obu tych teorii i faktyczne istnienie „dziesięciu przemian” ma miejsce na kursach BaZi. I właśnie na skutek tego połączenia powstał podział typów osobowościowych na 10 kategorii o wiele mówiących nazwach: Drzewo i Trawa, Ocean i Deszcz, Gleba i Góra, Siekiera i Pierścionek. Oraz wspomniane wyżej Płomień i Słońce.