Kursy 2018

 

06-07. 10. 2018: QMDJ Warsztat (Warszawa)

 

 

 


Twój potencjał...

Kalendarz Tong Shu to tradycyjny chiński kalendarz, który opisuje potencjał miesięcy i dni roku. Korzystanie z niego ma na celu optymalne planowanie naszych działań.

NOWE ARTYKUŁY

Remonty 2018

 

Kalendarz Tong Shu 2018

ZAPLANUJ SWÓJ ROK - WTEDY BĘDZIE DLA CIEBIE LEPSZY!
Nasz Tong Shu Ci pomoże.
To jego zadanie na ten rok.

 

Nowy Rok Chiński

Ekspertyzy Feng Shui


NA CZYM POLEGA EKSPERTYZA FENG SHUI ?


Ekspertyza Feng Shui polega na analizie siedziby człowieka
(firmy, biura, domu, mieszkania) pod kątem jej przydatności:

- dla określonego człowieka/grupy osób
- do określonych celów
- w określonym czasie.

Pomaga zrozumieć minione wydarzenia i określić potencjał badanego miejsca na przyszłość. Innymi słowy, daje informację o tym, czego po danym terenie czy obiekcie można się spodziewać, a czego bez mniejszych lub większych zmian osiągnąć się tam nie da.

W kontekście "technicznym" na ekspertyzę Feng Shui składają się:
A. Przekazanie danych przez klienta:
    - planów badanego domu i terenu (mogą to być rysunki odręczne)
    - dat urodzenia mieszkańców (lub szefów firmy i innych ważnych w niej osób)

    - wstępnych informacji na temat problemów i oczekiwań

B. Spotkanie na miejscu i pomiary kompasem do Feng Shui (tzw. Luo Pan ‘em).
Badamy:

   a. otoczenie budynku (teren, sąsiadujące budynki, drogi, rzeki, drzewa, inne obiekty)

   b. główne wejście (lokalizację drzwi i kierunek, na jaki wychodzą)
   c. lokalizację kuchni i ustawienie kuchenki (bardzo ważne!)

   d. lokalizację głównej sypialni i ustawienie łóżka (a w firmie: gabinety dyrektorów,

       salę konferencyjną, pomieszczenia księgowości i finansów)

   e. lokalizację łazienek i toalet

   f. rozkład pomieszczeń i ich funkcje czyli tzw. dystrybucję chi

C. Kolejne spotkanie i omówienie zaleceń
Konsultant przekazuje sugestie na piśmie i wspólnie z klientem je omawia.
Spotkania trwają od jednej do dwóch godzin. Możliwe jest również przesłanie pisemnego podsumowania konsultacji drogą mailową i ewentualne omówienie jej telefonicznie.

Przystępując do analizy Feng Shui rodziny i jej domu, zaczynamy od szukania,
a następnie usunięcia ewentualnych zagrożeń. Jeśli to się uda, możliwości rozwoju

i realizacji planów pojawią się niejako samoistnie.
Czasem jednak się nie udaje i wówczas trzeba pójść na jakiś kompromis lub cierpliwie przeczekać trudny czas.

Rzadko jest tak, że nie można zrobić nic.
Dość często natomiast nie wprowadzamy proponowanych zmian, bo nie są nam, krótkoterminowo na rękę lub wymagają, abyśmy z czegoś zrezygnowali, czego na ogół nie chcemy („to łóżko stało tu zawsze,

i póki ja żyję, stać będzie!”)
Często też, mimo, że się do tego nie przyznajemy, towarzyszą nam obawy o to, co powiedzą sąsiedzi, teściowie czy znajomi. Zapominamy, że to nasz dom,

a nie sąsiadów, teściów czy znajomych.

 

Pewnym wyzwaniem jest stosowanie zasad Feng Shui w miejscu pracy, zwłaszcza, gdy to nie my jesteśmy tej firmy właścicielem. W przypadku pracownika ograniczamy się do jego bezpośredniego otoczenia w pracy - np. gabinetu i ustawienia biurka. Jednak jeśli chcielibyśmy wprowadzić większe zmiany to, ze zrozumiałych względów, akceptacja szefów jest konieczna.

 

W przypadku analiz miejsc komercyjnych, siedzib firm, fabryk i biur procedura jest podobna: obejmuje zgromadzenie materiałów, pierwsze spotkanie, analizę miejsca

i potrzeb firmy, spotkanie podsumowujące.

Róźnica polega na tym, że w przypadku firmy, skupiamy się nie tylko na terenie, ale i na osobach właścicieli i osób zarządzających.  Aby firma odnosiła sukcesy - to właśnie szef lub szefowie muszą mieć dobre Feng Shui - czy są tego świadomi, czy nie ...i o nich przede wszystkim trzeba pamiętać przygotowując ewentualne propozycje zmian.

 

Wprowadzając zmiany pod kątem Feng Shui (czasem nie trzeba nic zmieniać), staramy się „dogodzić” wszystkim, ale priorytet ZAWSZE mają Ci, którzy rządzą

i umożliwiają funkcjonowanie:

   a. rodzice w miejscach prywatnych,

   b. właściciele i szefowie w przypadku firm. 

Rodzice chorzy, bezrobotni, czy skłóceni nie zapewnią opieki ani szczęścia dzieciom – choćby Feng Shui pokoju dzieci było idealne.
Czyli – żadnego fałszywego równouprawnienia. 
Zagrożenia mogą, ale nie muszą, wystąpić - jeśli jednak mamy skłonność

np. do określonej choroby (bo jest to nasz dziedzicznie słabszy punkt), a dany rejon lub czas może tę właśnie dolegliwość pogłębić, należy się zastanowić i coś zmienić.

UWAGA! 
Zarówno wydarzenia korzystne, jak i niekorzystne MOGĄ, ale NIE MUSZĄ mieć miejsce. Wszystko zależy od tego czy zaistnieją sprzyjające lub nie, okoliczności.
Chińczycy uważają, że nasze powodzenie (lub jego brak) pochodzi z trzech źródeł:

- Pierwsze to przeznaczenie i szczęście - tzw. „Szczęście Niebiańskie”,

  z którym przychodzimy na świat i na które praktycznie nie mamy wpływu;
- Drugie to tzw. „Szczęście Ludzkie”, o które staramy się sami – nauką, pracą, 

  wytrwałością, dobrymi uczynkami; 
- Trzecie to tzw. „Szczęście Ziemskie”, które zależy od naszego miejsca na ziemi 

  w danym czasie i przestrzeni.

Ten trzeci aspekt obejmuje Feng Shui.
Warto zadbać, aby miejsce, w którym pracujemy i mieszkamy, nie było przypadkowe. Zachętą niech będzie dla nas postępowanie zwierząt – one ZAWSZE starannie wybierają swoje schronienie i budują je według ściśle określonych zasad i co ważne,

we właściwym czasie.